Beste darters, In verband met de huidige maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, is het niet mogelijk om te darten op doordeweekse dagen. De horeca sluit immers verplicht om 17.00 uur. Daarom hebben we de afgelopen week geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn om tijdelijk in het weekend te spelen, om toch een beetje gang in de competities te houden. Hiertoe hebben we alle teamcaptains aangeschreven, met het verzoek dit binnen het team en met de eigen speellocatie te bespreken.Lees Meer →

Beste darters, Helaas hebben de weer aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan ook invloed op het verloop van onze competities. Door het vervroegd sluiten van de horecagelegenheden, is er geen darten meer mogelijk in de avond. Dit is in ieder geval de komende 3 weken het geval. Of genoemde maatregelen ook tot het gewenste effect zullen leiden, is maar de vraag, we moeten niet raar opkijken als het allemaal weer wat langer gaat duren. Dat hebben we namelijk al enkele keren eerder meegemaakt. Voor nu hebben we alle competities stil gelegd en 3 weken doorgeschoven. Die ruimte is erLees Meer →

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat Joop Schlink, captain van dartteam Prutsers (Div. 1A), op 17 september 2021 is overleden. Hij is inmiddels in besloten kring begraven. De HDO wenst familie, vrienden en De Prutsers veel sterkte toe.Lees Meer →

Eerder was aangekondigd dat de vooruitzichten goed zijn en dat waarschijnlijk een normale competitie zou kunnen worden gestart in september. Helaas is intussen wat meer onduidelijkheid gekomen in die goede vooruitzichten. Medio augustus zullen we nader geïnformeerd worden over de situatie en of nadere maatregelen nodig zijn en of die het starten van onze competitie in de weg zullen staan. We beseffen dat het hier om belangrijke informatie gaat en dat velen pas daarna willen besluiten om wel of niet aan de competitie van seizoen 2021-2022 mee te willen doen. Daarom verschuiven wij de uiterste inschrijfdatum dit keer naar 1 september 2021.Lees Meer →