Corona update 1 dec. 2021

Beste darters,

In verband met de huidige maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, is het niet mogelijk om te darten op doordeweekse dagen. De horeca sluit immers verplicht om 17.00 uur. Daarom hebben we de afgelopen week geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn om tijdelijk in het weekend te spelen, om toch een beetje gang in de competities te houden. Hiertoe hebben we alle teamcaptains aangeschreven, met het verzoek dit binnen het team en met de eigen speellocatie te bespreken.

Helaas heeft nog niet de helft de moeite genomen te reageren (30 van de 69 teams, 43,5%). Van die 30 teams hebben 13 teams aangegeven in het weekeinde te willen spelen. Het aantal teams dat zowel op zaterdag als op zondag zou kunnen spelen bleef steken op 7 (van de 13). Daarbij hebben we van de 39 teams die niet hebben gereageerd aangenomen, dat die niet zijn geïnteresseerd in spelen in het weekend.

Wij zijn van mening dat dit lage aantal geen basis is om hiermee aan de slag te gaan. Het aantal te spelen wedstrijden zou dan laag zijn en de verschillen in gespeelde wedstrijden voor die teams, ten opzichte van de andere teams, juist groot.

Er zal dit kalenderjaar dus niet meer gespeeld worden. Hopelijk laten de maatregelen toe dat we in januari weer verder kunnen, maar dat is op dit moment alleen speculeren. Of en hoe we verder gaan, wordt dus op een later moment bekend en dan laten we dat weten.

Voor nu, ondanks alles, wensen we jullie fijne en vooral gezonde feestdagen en hopelijk tot snel in het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de HDO