Corona update: 29-08-2020

Het bestuur van de HDO heeft tijdens een vergadering vrijdagavond unaniem de intentie uitgesproken om te starten met de wintercompetitie. Wij realiseren ons dat we hiermee voorbij gaan aan het advies van de NDB, maar wij zijn van mening dat het onder de juiste voorwaarden mogelijk is.

Uiteraard zijn we afhankelijk van de geldende maatregelen vanuit de overheid. Mochten deze maatregelen op korte termijn onverhoopt worden aangescherpt, dan kan dit resulteren in het alsnog uitstellen van de competitie.

Op korte termijn komen we met een protocol waaraan alle teams en locaties moeten voldoen. Alleen als iedereen zich aan de regels houdt, heeft dit een kans van slagen. De verantwoordelijkheid voor de naleving van dit protocol ligt primair bij de teamcaptains, in overleg met de speellocaties.

Wat we nu alvast kunnen melden is dat de bekercompetities worden geschrapt, om extra ruimte te creëren in het speelschema. Daarnaast zullen we een paar weken later beginnen dan gebruikelijk, om goed voorbereid van start te kunnen gaan.

Wij denken een groot aantal darters een plezier te doen met deze beslissing. Teams die bedenkingen hebben, zijn vrij om zich alsnog terug te trekken. In dat geval kan de captain een mail sturen naar info@hdo.nl. Het inschrijfgeld zal dan worden terug gestort naar de rekening waarvan de betaling is uitgevoerd. We gaan er vanuit dat de teams die uiteindelijk aan de competitie gaan beginnen dezelfde intentie hebben als wij en bereid zijn zich te houden aan het nog op te stellen protocol.

Voor de goede orde: de aanmeldingstermijn voor nieuwe teams is al enige tijd verstreken.

Heb geduld. Nadere info volgt zo snel mogelijk.

Het bestuur van de HDO