Einde seizoen 2019-2020

Beste leden,

We hebben zo lang mogelijk alle opties open gehouden, in de hoop dat de situatie in ons land weer snel zou normaliseren en de geldende maatregelen in het kader van de Coronapandemie versoepeld zouden worden. Helaas lijkt het er sterk op dat dit niet op korte termijn het geval is.


Ondanks dat veel speellocaties inmiddels weer open zijn, is darten momenteel nog niet toegestaan. Een rondgang langs de captains heeft uitgewezen dat, zelfs als darten weer wordt toegestaan, vooral de kleinere locaties op korte termijn niet kunnen of willen voldoen aan de geldende maatregelen. Met name de anderhalve meter maatregel zal nog wel even blijven bestaan.
Veel belangrijker is nog dat een behoorlijk aantal teams en spelers heeft aangegeven voorlopig niet te willen spelen. Dat is een duidelijk en begrijpelijk signaal.

We hebben gemeend om niet langer te wachten en het besluit genomen de competities niet verder uit te spelen. Er worden dus geen kampioenen aangewezen en er vindt geen gedwongen promotie en degradatie plaats. Ook zullen er geen bekerwinnaars zijn. In principe blijft iedereen op dezelfde plek en beginnen we in september weer gewoon opnieuw.

Voor een aantal teams zal dit een teleurstelling zijn, gezien hun huidige positie op de ranglijst, zowel hoog als laag. We gaan op basis daarvan de mogelijkheden bekijken of vrijwillige promotie en/of degradatie kan worden toegepast, als dit een win/win situatie kan opleveren voor alle betrokken teams. De betreffende teams zullen hierover t.z.t. worden benaderd. Uiteraard is dit mede afhankelijk van het aantal inschrijvingen voor de nieuwe competitie en het aantal beschikbare plaatsen in een divisie.

De inschrijving voor het nieuwe seizoen is open en loopt zoals gewoonlijk tot 1 augustus. Op dit moment is nog voor niemand duidelijk of we in september weer ‘gewoon’ kunnen beginnen, maar de voorbereidingen moeten we in ieder geval treffen. We hebben besloten, enigszins ter compensatie van het niet uitgespeelde seizoen, de contributie eenmalig te verlagen naar 10 Euro per speler, in plaats van de gebruikelijke 15 Euro.

Afhankelijk van de ontwikkelingen bekijken we wat er nog meer mogelijk is in het nieuwe seizoen. Daarover later meer.
Voor nu wensen we iedereen een blijvende goede gezondheid en we hopen elkaar snel weer te treffen aan het dartbord.

Het bestuur van de HDO