Algemene Leden Vergadering (zal worden verplaatst)

Datum: 24 maart 2020

Tijd: 20:00 uur

Locatie: Café 't Viaduct (bovenverdieping)

GAAT NIET DOOR

De jaarlijkse ALV zal gehouden worden op dinsdag 24 maart 2020 in Café ’t Viaduct (bij NS station Rotterdam-Noord) om 20:00 uur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen / Ingezonden stukken
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Verslag Secretaris
 5. Verslag Penningmeester
 6. Verslag Kascontrolecommissie
 7. Verslag Klachtencommissie
 8. (Her)verkiezing Kascontrolecommissie
 9. (Her)verkiezing leden Klachtencommissie
 10. (Her)verkiezing bestuursleden
  Alle bestuursleden zijn herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot en met 10 maart via de mail aanmelden bij de secretaris: Corrine@hdo.nl
 11. Rondvraag
 12. Sluiting