Algemene Leden Vergadering

Datum: 28 juni 2022

Tijd: 20:00 uur

Locatie: Café 't Viaduct (boven)

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen / Ingezonden stukken
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Verslag Secretaris
 5. Verslag Penningmeester
 6. Verslag Kascontrolecommissie
 7. Verslag Klachtencommissie
 8. (Her)verkiezing Kascontrolecommissie
 9. (Her)verkiezing leden Klachtencommissie
 10. (Her)verkiezing bestuursleden
 11. Aanpassing reglement: aantal spelers per team
 12. Rondvraag
 13. Sluiting