Algemene Leden Vergadering

Datum: 4 januari 2023

Tijd: 20:00 uur

Locatie: Café 't Viaduct (boven)

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen / Ingezonden stukken
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Verslag Secretaris
 5. Verslag Penningmeester
 6. Verslag Kascontrolecommissie
 7. Verslag Klachtencommissie
 8. (Her)verkiezing Kascontrolecommissie
 9. (Her)verkiezing leden Klachtencommissie
 10. (Her)verkiezing bestuursleden
 11. Rondvraag
 12. Sluiting