Algemene Leden Vergadering

Datum: 19 maart 2019

Tijd: 20:00

Locatie: Café 't Viaduct

De Algemene Leden Vergadering van dit seizoen zal worden gehouden op dinsdag 19 maart 2019. Aanvang 20:00 uur. Locatie: Bovenverdieping van Café ’t Viaduct. De agenda staat hieronder.

 

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen / Ingezonden stukken
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Verslag Secretaris
 5. Verslag Penningmeester
 6. Verslag Kascontrolecommissie
 7. Verslag Klachtencommissie
 8. Afschaffen wedstrijdboeken (beslispunt ALV)
 9. (Her)verkiezing Kascontrolecommissie
 10. (Her)verkiezing leden Klachtencommissie
 11. (Her)verkiezing bestuursleden
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

De leden onder punten 9, 10 en 11 zijn herkiesbaar. Eventuele (tegen) kandidaten kunnen zich tot en met 5 maart via de e-mail aanmelden bij de secretaris:  corrine@hdo.nl