HDO – Protocol Darten in Coronatijd (2020)

Het bestuur van de HDO heeft onlangs de intentie kenbaar gemaakt om in oktober te beginnen met de wintercompetitie. Om het voor teams en spelers zo aangenaam mogelijk te maken en de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden, is het van groot belang dat iedereen zich aan de geldende maatregelen vanuit de overheid en het RIVM houdt. Wellicht ten overvloede hebben we de belangrijkste punten daaruit hieronder nog eens opgenomen.

Daarnaast hebben we een set van maatregelen samengesteld, waarin de belangrijkste punten uit het Protocol verantwoord darten van de NDB zijn verwerkt. Alles bij elkaar maakt dit het protocol waaraan alle teams en spelers zich tijdens de komende wintercompetitie dienen te houden. Dit protocol is een aanvulling op het geldende reglement van de HDO en is van kracht totdat het bestuur meedeelt dat dit niet langer zo is.

De belangrijkste punten uit de landelijk geldende maatregelen:

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Dit geldt ook als iemand in jouw directie nabijheid of huishouden klachten heeft.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit (in dit geval de dartwedstrijd) klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder.
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen met water en zeep, voor en na bezoek van de speelgelegenheid, voor en na het spelen en na toiletbezoek.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

De set van maatregelen die gelden voor onze competitie (bovenop het reglement):

 • Alle wedstrijden worden gespeeld met maximaal 5 spelers per team. Locaties die hiervoor niet voldoende ruimte hebben, moeten dit aangeven. In dat geval zijn slechts 4 spelers per team toegestaan. Aanhang is niet toegestaan.
 • Indien er door omstandigheden niet kan worden gespeeld, dan dient dit tijdig aan zowel de tegenstander als de wedstrijdleider te worden gemeld. Maak gebruik van de vrije weken.
 • Teams dienen flexibel om te gaan met het verzetten van wedstrijden, maar dit wel altijd te melden aan de wedstrijdleiding. De wedstrijdleiders zullen op hun beurt flexibel zijn in het honoreren van verzoeken tot verzetten van wedstrijden en het kwijtschelden van strafpunten voor te laat ingevoerde uitslagen.
 • Voordat de eerste wedstrijddart wordt gegooid, stemmen de captains onderling af of de omstandigheden voldoen aan de gestelde eisen. Op het moment dat de eerste wedstrijddart wordt gegooid, worden beide teams geacht akkoord te zijn met de omstandigheden.
 • Bij aanvang en na afloop van de partij worden geen handen geschud (ook geen ander fysiek contact). Het moet worden vervangen door een gelijksoortig gebaar, zoals buigen of knikken.
 • Iedere speler gebruikt zijn eigen dartpijlen.
 • Het schrijfbord en de stift moeten na elk potje worden gedesinfecteerd of vervangen.
 • De 1,5 meter afstand tussen alle personen dient altijd in acht genomen te worden.
 • De schrijver dient zo veel als mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren tot de spelers. Een schrijver mag op eigen initiatief een mondkapje (of ander beschermingsmiddel) dragen.
 • De speler loopt in een boog terug naar een plaats achter de oche via de zijde van de dartsbaan waar de scheidsrechter (schrijver) niet Hiertoe dient minimaal een meter ruimte naast de dartbaan vrij gehouden te worden. Op een direct naast de dartbaan gelegen andere dartbaan mag dus niet worden gespeeld (er mag daar ook niet worden ingegooid).
 • De wachtende speler achter de oche dient de 1,5 meter afstand te bewaren t.o.v. de speler aan de oche en gaat pas naar de oche als de speler die heeft gegooid bij het bord is.
 • Indien er met meer dan 2 spelers (bijv. koppels) wordt gespeeld, dienen alle wachtende spelers de 1,5 meter afstand te bewaren t.o.v. de speler aan de oche en elkaar.
 • Spelers die niet aan het spelen zijn, zijn verplicht om te zitten, maximaal 2 personen aan een tafel, in alle gevallen met inachtneming van de 1,5 meter afstand.
 • Mocht tijdens de wedstrijd een situatie ontstaan die niet langer voldoet aan de gestelde eisen, bespreek dit dan met de captain of verantwoordelijke van het thuisteam, die dit zo nodig met de uitbater kan bespreken. Wanneer de situatie niet naar tevredenheid kan worden hersteld, neem dan contact op met de wedstrijdleider. In het uiterste geval kan het bezoekende team de resterende partijen claimen (behalve wanneer het bezoekende team verantwoordelijk is voor de ontstane situatie natuurlijk).
 • Een alcoholische versnapering is voor een groot aantal onlosmakelijk verbonden aan de dartsport, maar is nooit een excuus om je niet langer aan de regels te houden. Gebruik je verstand en spreek elkaar op een normale manier aan, desnoods via de captains.
 • Wanneer een speelgelegenheid aanvullende regels hanteert (huisregels), die afwijken van de hierboven beschreven maatregelen, dan dienen de teams zich hier óók aan te houden.

We beginnen in week 41, dat is de week van 5 oktober. Door het laten vervallen van de bekercompetities en een beetje schuiven met het speelschema, hebben we een aantal vrije weken gecreëerd, die gebruikt kunnen worden voor het spelen van uitgestelde wedstrijden. Dit zijn de weken 46, 52, 53 en 9. Door minder teams in een divisie te plaatsen dan het schema aangeeft, komen er nog enkele vrije weken bij.

Wij verwachten dat de (captains van de) teams in overleg met de uitbater van de speellocatie zorgdragen voor een juiste naleving van de maatregelen. De captain (of bij afwezigheid de reservecaptain of een andere speler) is aanspreekpunt voor tegenstanders en de HDO.

Teams en/of speellocaties die bij voorbaat niet kunnen en/of willen voldoen aan bovenstaande maatregelen, willen wij nadrukkelijk verzoeken hun inschrijving in te trekken voordat de competitie begint. Het reeds betaalde inschrijfgeld wordt terug gestort.

Vragen over dit protocol en/of specifieke maatregelen kun je schriftelijk indienen via info@hdo.nl.

Ondanks alle maatregelen en beperkingen wensen wij iedereen een sportief, gezellig en bovenal gezond seizoen toe.

Het bestuur van de HDO