HDO wintercompetitie 2021-2022

Goede vooruitzichten
De Corona pandemie heeft ons lang in de greep gehouden maar de vooruitzichten lijken nu eindelijk gunstig. De maatregelen worden afgebouwd omdat de besmettingen teruglopen.

De speellocaties zijn bijna allemaal weer in de gelegenheid gasten en dus ook darters te ontvangen. Een aantal versoepelingen die zeer waarschijnlijk binnenkort nog zullen worden ingevoerd zullen het waarschijnlijk nog gemakkelijker maken om ook weer een competitie te kunnen gaan (durven) spelen.

Inschrijven voor seizoen 2021-2022
Het HDO bestuur meent dat het zeer waarschijnlijk is dat de competitie van 2021-2022 medio september 2021 op een vrijwel normale manier van start zal kunnen gaan. Teams kunnen zich dus weer inschrijven ! Een klein groepje teams heeft dat intussen alweer gedaan.

Fijne competitie
Het HDO bestuur wenst iedereen een fijne zomer toe en spreekt de hoop uit dat we een ongestoorde, zo normaal mogelijke competitie kunnen spelen met zoveel mogelijk teams en leden en natuurlijk met de vertrouwde (en nieuwe) speelgelegenheden. De eigenaren/beheerders van de speelgelegenheden hebben het moeilijk gehad en velen voelen dat nog steeds, ook al laten zij dat niet altijd zien. Een fijn competitieseizoen geldt dus ook voor hen !

 

De start en de voortgang van de competitie is onder voorbehoud van de situatie in onze omgeving en de daarmee samenhangende (eventuele) maatregelen.