Inschrijven

Hier kunt  u uw team inschrijven voor de competitie. Veel relevante informatie vindt u onder de knop / groene balk)  “Informatie inschrijven”.

Voor het inschrijven van een extra lid (een na inschrijving) klik hier

Informatie inschrijven

Uiterste inschrijfdatum

  • Wintercompetitie:  1 augustus
  • Zomercompetitie: 15 april

Teams die de inschrijving later dan de bovengenoemde data versturen, zullen op een reservelijst geplaatst worden en komen mogelijk in plaats van teams die niet tijdig (binnen 1 week na de uiterste inschrijfdatum) de contributie hebben betaald. Geplaatste reserveteams hebben hierna nog uiterlijk een week de tijd om alles in orde te maken, inclusief de contributiebataling.

Contributie

  • Wintercompetie: De contributie is € 15,00 per persoon. Bijschrijven van leden kan tot en met uiterlijk januari van het betreffende seizoen.
  • Zomercompetitie: De contributie is € 35,00 per team. Bijschrijven leden kan alleen gedurende de eerste helft van de competitie.

De contributie dient per bankbetaling te worden overgeschreven naar de bankrekening van de HDO. Het minimum aantal spelers per team is 4, maar zorg voor voldoende spelers, met een maximum van 10. Minimum leeftijd is 16 jaar. Alleen teams met een speelgelegenheid in de Stad Rotterdam of Schiedam (dus geen deelgemeentes buiten de stadsgrenzen) worden toegelaten. Uitzonderingen worden niet gemaakt.

Nieuwe teams (wintercompetitie)

Nieuwe teams zullen altijd in de laagste divisie starten. Bestaande teams worden geplaatst in de divisie van het jaar daarvoor of in de divisie die door promotie of degradatie is behaald. Door het aantal inschrijvingen kan het gebeuren dat teams die eigenlijk zouden moeten degraderen, toch in dezelfde divisie worden ingedeeld. Een bestaand team dat wordt ingeschreven met de minderheid van de spelers van het voorafgaande seizoen, wordt gezien als een nieuw team.

Teamcaptain

De teamcaptain dient telefonisch bereikbaar te zijn en de captain en/of de reservecaptain MOET ook per e-mail bereikbaar zijn voor het HDO bestuur. Per team worden maximaal 2 inlog-bevoegdheden uitgegeven voor het doorgeven van uitslagen. Het is mogelijk om een ander teamlid dan de captain en inlogbevoegdheid te verlenen. Geef dit dan (inclusief e-mail adres) aan bij het opmerkingen veld op het inschrijfformulier.

E-mail adressen van overige spelers is alleen bedoeld om eventueel rechtstreeks contact op te nemen met een teamlid. Zonder eigen e-mail adres zullen berichten naar de teamcaptain worden gezonden. Denk hierbij aan berichtens zoals uitnodigingen.

Vragen?

Als iets niet duidelijk is, neem gerust contact op met ons.