Leden klachtencommissie

Onze eerdere oproep tot uitbreiding van de Klachtencommissie heeft geleid tot twee aanmeldingen.


Eerder al konden we Shaties Hoebdar begroeten, inmiddels zijn daar Michael van der Poel en Patrick de Koning bij gekomen.
De bezetting van de Klachtencommissie bestaat zodoende nu, naast oudgediende Kees Lamens, uit 4 personen. We hopen natuurlijk dat zij heel weinig werk hebben.