Persoonlijke gegevens

Wat doet de HDO met uw persoonsgegevens ?

HDO hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van leden. Er zal daarom ook zeer zorgvuldig mee worden omgegaan. De gegevens die worden bewaard zijn in eerste instantie de noodzakelijke gegevens voor de competitie. Dat zijn: HDO spelersnummer, voornaam, achternaam, geboortedatum en geslacht. Van de teamcaptain en de reservecaptain is tevens een e-mail adres en een telefoonnummer noodzakelijk om bereikbaar te zijn bij eventuele wedstrijdverplaatsingen.

Een pasfoto van ieder lid is noodzakelijk voor de HDO spelerspasjes. E-mailadressen van overige leden zijn niet noodzakelijk, maar worden niet verwijderd uit de persoonlijke gegevens als een lid in een bepaald seizoen geen (reserve)teamcaptain meer is. E-mail adressen en telefoonnummers worden ook niet automatisch verwijderd als iemand in een bepaald seizoen niet als lid is ingeschreven.

Kunnen persoonsgegevens worden ingezien, gewijzigd of gewist ?

HDO spelersnummers en voor- en achternamen zijn aan elkaar gekoppeld, maar ook aan wedstrijduitslagen en persoonlijke resultaten van wedstrijden in het verleden. Deze gegevens zullen niet worden gewist. Een naam kan eventueel worden aangepast. Dit zal dan ook direct over het verleden gebeuren. Alle overige gegevens kunnen op verzoek van de betrokkenen worden aangepast of gewist. Alle (eigen) persoonsgegevens kunnen op verzoek worden ingezien.

Wie hebben toegang tot alle persoonsgegevens? Directe toegang hebben: Secretaris en de Webmaster. Deze gegevens kunnen aan de wedstrijdleiders of de voorzitter worden doorgegeven indien rechtstreeks contact noodzakelijk is. De persoonlijke gegevens zullen nimmer worden gedeeld met derden tenzij dit wettelijk verplicht is.

De webmaster heeft uit naam van het HDO bestuur medio juni 2020 alle adresgegevens van de leden gewist uit de HDO administratie. Dit is gedaan omdat geen gebruik meer zal worden gemaakt van fysieke, papieren postverzending. Het bewaren van adresgegevens heeft dan ook geen doel meer.

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, of wilt u uw persoonsgegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen, neem dan contact met ons op:  info@hdo.nl