Statuten

De wat verouderde statuten zijn een tijdje geleden overgeschreven, daar waar mogelijk zelfs met spelfouten die er in staan. Het is de bedoeling de statuten te moderniseren. De aangepaste versie zal binnenkort naast de huidige versie gepubliceerd worden. Over de procedure van de wijziging zal nog de nodige informatie gegeven worden.

De statuten van de HDO (pdf)