Team en Captain

Team.

 • Een dartteam dat aan de door de HDO georganiseerde competities wenst deel te nemen bestaat uit minimaal 4 geregistreerde spelers.
 • Er geldt een maximum van 12 spelers.
 • Het team moet een naam hebben en een captain / aanvoerder.
 • Een team heeft een vaste speeldag waarop de thuiswedstrijden gespeeld worden, maar niet op een zaterdag of een zondag.
 • De minimumleeftijd van spelers is 16 jaar.

Teamcaptain.

 • De captain is de vertegenwoordiger van het team.
 • De captain is het aanspreekpunt voor andere teams, speelhomes, het HDO bestuur en de klachtencommissie.
 •  De captain is telefonisch bereikbaar en voor het HDO bestuur ook per e-mail.
 • De captain zorgt in overleg met het ‘eigen’ speelhome, dat de dartbaan in orde is.
 • De captain vult namens en eventueel in overleg met het team het wedstrijdformulier in en stelt de verschillende spelers op die een wedstrijd zullen spelen.
 • De captain controleert de spelerskaarten van de tegenstanders en laat de eigen spelerskaarten controleren door de tegenstanders
 • De captain zorgt ervoor dat na de wedstrijd de uitslag bij de HDO terechtkomt via de website.
 • De captain zorgt ervoor dat het eigen team zich aan het HDO regels houdt.
 • De captain ziet erop toe dat de tegenstanders zich aan de regels houden.
 • De captain zorgt ervoor dat de individuele spelers en het team als geheel zich aan de algemene normen van fatsoen zullen houden.