Team en Captain

Team.

 • Een dartteam dat aan de door de HDO georganiseerde competities wenst deel te nemen bestaat uit minimaal 4 geregistreerde spelers.
 • Er geldt een maximum van 12 spelers.
 • Het team moet een naam hebben en een captain / aanvoerder.
 • De captain van een team is het aanspreekpunt voor zijn of haar team. Belangrijk is dan ook dat de captain telefonisch bereikbaar is om eventuele veranderingen (bv. verplaatsen van een wedstrijd naar een andere datum) door te kunnen geven aan de andere spelers.
 • Een team heeft een vaste speeldag waarop de thuiswedstrijden gespeeld worden, maar niet op een zaterdag of een zondag.
 • De minimumleeftijd van spelers is 16 jaar.

Teamcaptain.

 • De captain is de vertegenwoordiger van het team.
 • De captain is het aanspreekpunt voor andere teams, speelhomes en het HDO bestuur.
 • De captain zorgt in overleg met het ‘eigen’ speelhome, dat de dartbaan in orde is.
 • De captain vult namens en eventueel in overleg met het team het wedstrijdformulier inen stelt de verschillende spelers op die een wedstrijd zullen spelen.
 • De captain controleert de spelerskaarten van de tegenstanders en laat de eigen spelerskaarten controleren door de tegenstanders
 • De captain zorgt ervoor dat na de wedstrijd de uitslag bij de HDO terechtkomt.
 • De captain zorgt ervoor dat het team zich aan het HDO regels houdt.
 • De captain ziet erop toe dat de tegenstanders zich aan de regels houden.
 • De captain zorgt ervoor dat de individuele spelers en het team als geheelzich aan de algemene normen van fatsoen zullen houden.