Wintercompetitie 2021-2022 – Vervolg

Beste darters,

Helaas hebben de weer aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan ook invloed op het verloop van onze competities. Door het vervroegd sluiten van de horecagelegenheden, is er geen darten meer mogelijk in de avond. Dit is in ieder geval de komende 3 weken het geval. Of genoemde maatregelen ook tot het gewenste effect zullen leiden, is maar de vraag, we moeten niet raar opkijken als het allemaal weer wat langer gaat duren. Dat hebben we namelijk al enkele keren eerder meegemaakt.
Voor nu hebben we alle competities stil gelegd en 3 weken doorgeschoven. Die ruimte is er namelijk, door de al eerder samengestelde kleinere divisies. Gaat het langer duren, dan staan we wel weer voor een uitdaging. Daarom gaan we inventariseren wat de mogelijkheden zijn om wedstrijden in het weekend te spelen (zaterdag- en/of zondagmiddag). Bij voldoende animo zouden we op die manier de competitie in leven kunnen houden, ook als de horeca nog langer ’s avonds gesloten blijft.
Deze week worden alle teamcaptains aangeschreven, met het verzoek dit te overleggen met hun team en speellocatie. Eind november hopen we alle reacties binnen te hebben en op basis daarvan gaan we verder kijken wat de mogelijkheden zijn.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de HDO